Waarom is innoveren zo belangrijk?

Deze keer bespreek ik voor u een tamelijk dik studieboek (660 pagina’s) – al weer de 5e editie – van Tidd en Bessant. Niet bepaald een boek om in één ruk uit te lezen, maar wel een grondig werk om periodiek een stevige hap uit te nemen en zo bekend te worden met de laatste inzichten over het managen van innovatie. Want dat innoveren in de sterk veranderende en concurrerende wereld nodig is, behoeft toch geen betoog?

Over het container begrip ‘innovatie’ is al een boek te schrijven. De subtitel onderstreept dat innovatie de creatie van een nieuw idee betreft, maar dat het óók gaat over de ontwikkeling, het naar de markt brengen, het (her)inrichten van de organisatie en vooral over verandermanagement. Tidd en Bessant bevelen aan om regelmatig innovatieprojecten te plaatsen binnen kwadranten als product- of dienstinnovatie, procesinnovatie, positionering en paradigma. Ook kan elke innovatie worden beschouwd vanuit het perspectief incrementeel (stapsgewijs, continue verbetering) of radicaal. Het plotten van projecten binnen die velden biedt een interessant patroon van de innovatieportefeuille: zo doen we het kennelijk! Hoe generiek is innovatie? Is innovatie in de industrie hetzelfde als in de dienstensector? Voorbeelden als Apple en 3M vliegen om je oren, methodieken (Lean, Six Sigma) worden in het kader van continuous improvement van harte aanbevolen en vaak wordt hoofdschuddend de Nokia- en Kodakcase besproken. Maar wat leren we hier nu van? Blijft innoveren een zoek- en leerproces van vallen en opstaan? Het mooie van Tidd en Bessant is dat ze zowel het generieke als het specifieke benoemen en daarmee is het een studieboek voor geïnteresseerden met verschillende achtergronden.

Door het aangaan van intensieve relaties met leveranciers en afnemers in de keten en onverwachte samenwerking in netwerken, is een ander innovatielandschap ontstaan. Een flink deel van het boek wordt besteed aan gesloten versus open innoveren, met de nadruk op de vraag hoe je invulling geeft aan intensieve samenwerkingsrelaties en toch de eigenheid behoudt. Ik merk bij mijn studenten dat dit een actueel vraagstuk is. Een boek van ruim 600 pagina’s samenvatten in 600 woorden is een opgave. Want graag zou ik ook willen ingaan op de menselijke aspecten van innoveren. De auteurs noemen dit ‘Building Dynamic Capabilities’ en leggen in hoofdlijnen een programma aan de lezer voor en een gevalideerde checklist: ‘Waar staan we met onze innovatie?’

Het bestuderen van het boek is een opgave. Deze recensie is dus voor de ware liefhebber die zich werkelijk in het verschijnsel innovatie wil verdiepen. Het heeft mij veel inzicht gebracht.