Bescherming privacy op internet

Bewust of onbewust laten mensen persoonlijke gegevens achter op het web. Hierdoor neemt het risico op verlies en misbruik van persoonsgegevens toe. Het kabinet wil dat consumenten veilig online kunnen gaan.

Toestemming voor gebruik gegevens

Bedrijven en andere organisaties mogen alleen persoonsgegevens van websitebezoekers gebruiken als ze hiervoor toestemming hebben. Een voorbeeld hiervan is toestemming voor het gebruik van cookies op een website. Deze cookies slaan informatie op over een websitebezoek. Een websitebeheerder kan dit uitlezen en daarmee bezoekersprofielen opstellen en surf- en zoekgedrag volgen.

Recht om vergeten te worden

In de toekomst moet het ook mogelijk zijn voor bezoekers om aan te geven dat een organisatie ze moet ‘vergeten’. De organisatie moet dan alle persoonsgegevens van die bezoeker verwijderen. Ook mogen bezoekers een kopie krijgen van alle opgeslagen persoonsgegevens.

Deze maatregelen maken deel uit van de Europese Verordening gebruik van persoonsgegevens.

Heldere toelichting gebruik persoonsgegevens

Een websitebezoeker mag een heldere toelichting verwachten op het gebruik van persoonsgegevens. Het is voor een website-eigenaar niet voldoende om alleen naar uitgebreide privacyvoorwaarden te verwijzen.

Verbetering positie CBP

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Het kan eventueel boetes opleggen als organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden. Deze bevoegdheid wil het kabinet verder uitbreiden.

privacy-op-internet_250x155Ook vraagt het kabinet of het CBP bedrijven kan ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten of bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een abonnementsysteem gekoppeld aan een website. Doordat het CBP eerder kritisch meekijkt naar de privacy, worden onnodige kosten en boetes achteraf voorkomen.