NEN publiceert norm brandveiligheid grote brandcompartimenten

Op 1 februari 2016 heeft NEN definitief NEN 6079 gepubliceerd. NEN 6079 is de norm voor brandveiligheid van grote brandcompartimenten. De norm is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten die groter zijn dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012.

NEN_brandveiligheidMet NEN 6079 kan worden getoetst of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eisen ter beperking van branduitbreiding naar belendende percelen, voor nieuwbouwsituaties en bestaande bouw. NEN 6079 beschrijft een bepalingsmethode voor brandbeheersing en -beperking op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering. Deze nieuwe norm is van belang voor de industrie, utiliteitsbouw en winkelbouw.

Grondslagen norm

Uit de toelichting bij de artikelen in het Bouwbesluit blijkt dat compartimentering ook is bedoeld ter ondersteuning van de vluchtveiligheid. Wanneer de vluchtveiligheid redelijkerwijs is verzekerd en de kans op branduitbreiding naar buurpercelen afneemt, neemt de noodzaak voor interne brandcompartimentering af. Dit is een van de grondslagen van deze nieuwe norm.

 

Bron: fmm.nl