Deze 3 competenties maken van u een succesvolle facility manager

n toenemende mate wordt van facility managers een andere rol gevraagd dan voorheen. Wat betekent dit voor uw werk? Over welke competenties moet u beschikken om succesvol en toekomstbestendig te zijn?

FM’ers moeten de visie en missie van een organisatie versterken, echt dienstverlenend zijn, en de managementdoelstellingen – die de klant/medewerker centraal stellen – ondersteunen. In een artikel op Service Futures worden de belangrijkste competenties van een moderne facility manager op een rij gezet.

Communicator

Een FM’er moet goed kunnen luisteren en hij/zij begrijpt de mensen die gebruik maken van de faciliteiten en diensten. Denk hierbij aan het werkende leven, de werkstijlen, manier van reizen en eetgewoonten van medewerkers en klanten. FM gebruikt informatie van medewerkers actief om nieuwe strategieën en initiatieven te implementeren die deze gewoonten en voorkeuren ondersteunen.

Veranderaar

Een goede FM’er gaat verandering niet uit de weg. Sterker nog, hij/zij omarmt verandering en is niet bang om de status quo ter discussie te stellen. Hij of zij doet dat met nieuwe, innovatieve oplossingen. Deze oplossingen zorgen voor meer kostenefficiëntie, bieden ondersteuning in organisatieverandering of bieden organisatiebrede ondersteuning voor de strategische doelstellingen.

Verbinder

Een FM’er die succesvol wil zijn maakt geen onderscheid tussen facility management en de strategische operatie. Hij/zij legt de verbinding. Hij of zij weet de KPI’s voor FM te koppelen aan de KPI’s voor de organisatie. Hij begrijpt ook hoe FM waarde toevoegt aan de organisatie; waarde die verder gaat dan de dagelijkse verantwoording en het beheer en onderhoud van het gebouw. Dit betekent de werkplek als tool inzetten om de cultuur te versterken en de medewerkersbetrokkenheid en productiviteit vergroten.