Bent u zich bewust van de risico’s van leegstand?

240652471Eigenaren van leegstaande bedrijfspanden moeten zich beter bewust zijn van risico’s als brand en lekkage. Verzekeraars zouden op hun beurt vaker kunnen inventariseren hoeveel leegstaande panden zij in hun portefeuille hebben. Leegstand van een pand blijkt namelijk niet altijd te worden gemeld bij de verzekeraar. Dat stelt de
Commissie Brand van het Verbond.

Door de financiële crisis neemt het aantal leegstaande bedrijfspanden sterk toe. Naar schatting staat inmiddels 20 tot 25 procent van de bedrijfspanden voor kortere of langere tijd leeg – met name op bedrijventerreinen en in winkelcentra in perifere regio’s. Daarmee neemt ook het risico op schade toe. Denk aan schade door brandstichting, diefstal van koper of waardevolle spullen en vandalisme. Ook is er steeds vaker oneigenlijk gebruik van leegstaande bedrijfspanden voor bijvoorbeeld hennepteelt. Als er schade ontstaat, is die vaak direct aanzienlijk groot, bijvoorbeeld omdat een brand relatief laat wordt opgemerkt of het onderhoud aan het pand te wensen overlaat.

Schade beperken
Om schade te beperken en de verzekerbaarheid op peil te houden, moeten eigenaren van bedrijfspanden die leeg staan zich beter bewust zijn van de risico’s. Zij kunnen dan ook passende maatregelen nemen, zoals een inbraak- of brandmeldsysteem of een maandelijkse controleronde. Het nemen van de juiste maatregelen voorkomt schade, maar ook teleurstelling over mogelijk lager dan verwachte schade-uitkering.