Activiteiten

Schipper facilitair, houdt zich bezig met het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een organisatie. Het betreft ondersteunende activiteiten die nodig zijn zowel op het strategische niveau van de organisatie om haar doelstellingen te kunnen realiseren als op het praktische niveau van de individuele werknemers.

Wij organiseren een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen één, twee of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om u te voorzien in de behoefte van producten en/of diensten voor uw omgeving. Het is opgebouwd uit de complementaire begrippen taakverdeling en coördinatie.

Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden. Het begrip ‘ervaring’ is haast synoniem met ‘inzicht’, ‘ knowhow ‘ en ‘weten’. Een persoon met een aanzienlijke ervaring op een bepaald gebied, wordt wel een ‘expert’ genoemd, en zijn ervaring ‘expertise’.

Partners van Schipper Facilitair,